ĐÔNG TÂY MỸ 10N9D (Mùa Hè Sôi Động)

NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C LOS ANGELES – HOLLYWOOD – SAN DIEGO LAS VEGAS – GRAND CANYON – PHƯỚC LỘC THỌ
10 Ngày

BỜ ĐÔNG MỸ 6N5D (Hè Vui Rộn Ràng)

NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C
74.900.000
Khởi hành: 18/06, 18/07, 13/08
7 Ngày

BỜ TÂY MỸ 7N6Đ (Mùa Hè Rực Rỡ)

LOS ANGELES – LAS VEGAS – HOOVERDAM – SAN DIEGO
55.900.000
Khởi hành: 18/06, 26/07, 20/08
7 Ngày

BỜ ĐÔNG MỸ 6N5D (Lãng Mạn Sắc Thu)

NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C
76.900.000
Khởi hành: 10/9, 15/10
7 Ngày

ĐÔNG TÂY MỸ 10N9D (Sắc Thu Lãng Mạn)

NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C LOS ANGELES – HOLLYWOOD – SAN DIEGO LAS VEGAS – GRAND CANYON – PHƯỚC LỘC THỌ
84.900.000
Khởi hành: 10/09, 15/10
10 Ngày

BỜ TÂY MỸ 7N6Đ (Mùa Thu Thơ Mộng)

LOS ANGELES – LAS VEGAS – HOOVERDAM – SAN DIEGO
51.900.000
Khởi hành: 21/09, 19/10
7 Ngày
Liên hệ