Home » TOUR MỸ - CANADA » Tour Du Lịch Mỹ tự chọn

Los Angeles city tour 1 ngày (CT)

Los Angeles – Disneyland 1 ngày (DL/DA)

Los Angeles – Phim trường Universal Studio (US)

Los Angeles – San Diego – Seaworld (SW/SD) 01 ngày

New York – Chicago (517) 05 Ngày – 04 Đêm

New York – Shopping tour: Woodbury Premium Outlet (603, WC1) 1 Ngày

Du Thuyền Tham Quan Đảo Catalina – Thành Phố Ensenada, Mexico (TQTC-4INSP) 05 Ngày 04 Đêm

New York – Philadelphia – Washington D.C – Niagara Fall (EC5D – BUF/202) 05 Ngày 04 Đêm

NEW YORK – CORNING GLASS – BOSTON – NIAGARAFALL – TORONTO – MONTREAL – OTTAWA (ECAN6D145) 06 Ngày 05 Đêm

HOUSTON – NEW ORLEANS (EW5NOS) 05 Ngày 04 Đêm

.
.