Home » Tour nước ngoài » Tour Du Lịch Mỹ tự chọn

LOS ANGELES- SOVANG-YOSEMITE-SAN FRANCISCO (SFO-3) 03 Ngày 02 Đêm

LOS ANGELES – LAS VEGAS (G-1) 04 Ngày 03 Đêm

LOS ANGELES – 17 MILE DRIVE – SAN FRANCISCO (SFO-B) 03 Ngày 02 Đêm

LOS ANGELES – SAN FRANCISCO (SFO-A) 03 Ngày 02 Đêm

LOS ANGELES – SAN FRANCISCO (S-1) 04 Ngày 03 Đêm

NEW YORK – NIAGARA FALLS – BOSTON (618) 03 Ngày 02 Đêm

NEW YORK – NIAGARA FALLS – TORONTO (150) 03 Ngày 02 Đêm

KHÁM PHÁ THÀNH PHỐ SÔI ĐỘNG NHẤT THẾ GIỚI NEW YORK: 133 (NY1) 01 Ngày

KHÁM PHÁ QUẦN ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG NHIỆT ĐỚI HAWAII (HGH-6A-GG) 06 Ngày 05 Đêm (4 sao)

KHÁM PHÁ QUẦN ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG NHIỆT ĐỚI HAWAII (HGH-6ADD) 06 Ngày 05 Đêm (3 sao)