Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

Nguyễn Văn Anh Dũng

Đồng Sáng Lậpanhdung@vietmytourist.com

0903.806.954

LÊ THỊ HOÀNG LIÊN

Đồng Sáng Lập

info@vietmytourist.com

0913.626.397

NGUYỄN VĂN TOÀN

Tổng Giám Đốc

toan@vietmytourist.com

0912.921.525

LÊ HỒNG HẢI

Giám đốc CN Hà Nội

lehai@vietmytourist.com

0985.638.115

HUỲNH NHẬT QUANG

Phó Giám Đốc Công Ty

nhatquang@vietmytourist.com

0909.655.098

NGUYỄN VĂN ANH VŨ

Phó Giám Đốc Tài Chính

anhvu@vietmytourist.com

0905 .259.179

VŨ THỊ MỸ DUNG

Kế toán trưởng Tổng công ty

mydung@vietmytourist.com

0908.973.846