Home » » Bà Đặng Thị Hiền

Bà Đặng Thị Hiền

Tham gia tour Mỹ liên tuyến Đông Tây vào ngay dịp Big Promotion giúp tôi tiết kiệm đáng kể 1 phần chi phí nếu so với ngày thường , nhưng chất lượng dịch vụ vẫn đảm bảo đó là điều mà tôi ấn tượng nhất. Chương trình tour rất hay tôi hầu như tham quan đến hầu hết các địa điểm nổi tiếng : tượng nữ thần tự do, nhà trắng, phố Wall,….

\r\n

dang-thi-hien-440-295\r\nTham quan Nhà Trắng \r\n\r\n