Home » » Ông Nguyễn Thanh Hồng

Ông Nguyễn Thanh Hồng

Hài lòng là cảm giác của tôi sau chuyến đi đến Mỹ cùng Vietmytourist. Chất lượng dịch vụ rất tốt, hướng dẫn viên chuyên nghiệp và tận tụy, chuyến đi mang đến cho tôi nhiều điều thú vị tại quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới, cùng các cơ hội hợp tác kinh doanh,….\r\nXin chân thành cảm ơn tất cả toàn thể nhân viên Vietmytourist.\r\n

\r\n

nguyen-thanh-hong-440-295\r\n\r\nTham quan phim trường Universal Hollywood
.
.